رفو گری تخصصی فرش

رفو گری تخصص فرش

رفو گری فرش به معنای رفع عیب های فرش که شامل مواردی مانند: رفع چروکیدگی فرش ، تعمیراتی چون ریشه بافی و شیرازه دوزی و رفو گری و … است و هم چنین عیب های بزرگ تر مانند سوختگی های وسیع و پوسیدگی های گسترده است را می توان برطرف کرد که از روش مرمت کردن فرش در موارد عیب های بزرگ استفاده می شود.
هم چنین توسط رفو گری فرش آسیب‌دیدگی و پارگی‌ها یا دیگر آسیب‌هایی مانند پوسیدگی، بیدزدگی، رطوبت، لکه گرفتن، سوختن قسمتی کوچک ناشی از زغال یا … می‌توان ترمیم کرد هم چنین اهمیت آن در این است که یکی از محصولات گران قیمت در بازار امروز میتوان به فرش اشاره کرد و با توجه به این که فرش روی زمین پهن می‌شود و ممکن است رفت و آمد زیادی روی آن انجام گیرد یا در معرض آلودگی باشد، امکان آسیب رسیدن به آن وجود دارد.
پس ترمیم و رفو کردن فرش بهترین راه حل برای این مشکل است به جای اینکه فرش را تعویض کرد که هزینه ی زیادی هم به دنبال دارد.
از جمله این آسیب ها که میتوان با روش های ترمیم مختص خودشان ترمیم شامل پوسیدگی ها تا بید زدگی ها هستند.
هم چنین امروزه هم به رفو کاری توجه بیشتری شده است چرا که میتوان به کمک آن از جایگزینی فرش نو با فرش کهنه که هزینه ی زیادی هم به دنبال دارد جلوگیری کرد و یا بعضی اشخاص به علت علاقه به فرشی قدیمی میتوانند به مدت طولانی تری نگهداری کنند و به طور کلی ترمیم فرش از جمله اموری است که باید توسط  افراد ماهر و با تجربه به انجام برسد تا فرش آسیبی چه جدی و چه سطحی نبیند.
مخصوصا اینکه فرشی ارزشمند و گران قیمت بود بهتر است به قالیشویی معتبر این کار برده شود و در منزل ترمیمی صورت نگیرد .

رفوگری خوب

هم چنین رفو گری فرش به صورت تخصصی در زمینه های زیر است که شامل  رفوگری یا ترمیم لبه ی فرش ساییده شده که اولین کار در هر روش جدا کردن قسمت های ساییده شده و یا پوسیده است  که این کار از عمیق ترین قسمت ساییدگی فرش باید  شروع شود.
و با استفاده از قیچی پشم چینی ، چاقو محل آسیب دیده فرش را از پشت برش میزنیم .
و در آخر لبه ی فرش را پوشانده و شیرازه را دوخته یا ریشه‌ها را وصل میکنیم.
رفو یا ترمیم فرش سوخته که برای ترمیم اینگونه آسیب ها اگر سوختگی فرش در حدی باشد که پرز ها به حالت خوابیده باشند میتوانیم جهت ترمیم از مقداری یخ استفاده کنیم که یخ را روی آن قسمت گذاشته تا فرش به حالت قبل برگردد و بعد سطح فرش را برس میکشیم.
در مورد سوختن فرش ماشینی باید گفت که با استفاده از کاتر یا قیچی قسمت های سوخته را جدا میکنیم و بعد از قسمت‌های سالم فرش مقداری از پرزها را که با قسمت‌های سوخته همرنگ است انتخاب کرده  و با استفاده از چسب آن را به قسمت های سوخته متصل کنیم.
نحوه رفو گری یا ترمیم فرش پاره که ‌قسمت زیر پارگی فرش را به صورت پس و پیش توسط ابزاری مانند سوزن رفوگری و نخ فرش بافی دوخته و باید در نظر داشته باشیم که سر آزاد نخ بعد از تمام‌شدن دوخت، در قسمت پشت فرشمان باقی بماند و در آخر کار سر نخ را به بلندی ۱.۵ سانتیمتر بریده و دستمان را برای صاف کردن و نبودن برآمدگی روی قسمت  دوخته شده می کشیم‌.
در آخر هم مقداری از نوار شیرازه را از سمت پشت بر روی ناحیه ترمیم می دوزیم.

رفو گری خوب

ابزار الات رفو گری

ابزار هایی مورد استفاده در رفو گری فرش هستند شامل  قلاب ، چاقو ، سوزن ، کیله برش قالی ،شانه رفوگری ، موم ، انگشتانه ، درفش ، میخ کش ،نوار چرمی ، گاز انبر می باشد.
رعایت نکاتی پیش از رفو گری یا ترمیم فرش ضروری است که انجام شود که توسط همین ابزار هم انجام می گیرد شامل :
با استفاده از سوزن گره های آسیب دیده را باز می کنیم‌.
قبل از ترمین فرش، آن را باید شسته و کثیفی های  آن کامل پاک شود.
اگر بخش آسیب‌ دیده بزرگ است، برای اینکه بدون چروکیدگی رفو شود باید آن را داخل قاب چوبی بگذاریم.
برای این کار باید فرش را از پشت با نوارهایی محکم کرده تا حالت استاندارد خود را حفظ کند.
و هم چنین برای اینکه فرش به حالت اول خود باز گردد باید عملیات تارزنی و گره زنی انجام شود.

ابزار الات رفو گری

رفو گری فرش دستبافت و فرش ماشینی

ترمیم یا رفوگری فرش دستبافت یا ماشینی کاری عمومی است که سبب می‌شود علاوه بر ترمیم آسیب‌ های به وجود آمده در طول زمان  و تار و پود های از بین رفته  ارزش آن هم حفظ شود.
عیب های فرش که شامل مواردی مانند:رفع چروکیدگی فرش، تعمیراتی چون ریشه بافی و شیرازه دوزی و رفو گری و … است و هم چنین عیب های بزرگ تر مانند سوختگی های وسیع و پوسیدگی های گسترده است را می توان برطرف کرد که از روش مرمت کردن فرش در موارد عیب های بزرگ استفاده می شود.

رفو گری فرش ماشینی

هم چنین توسط رفو گری فرش آسیب‌دیدگی و پارگی‌ها یا دیگر آسیب‌هایی مانند پوسیدگی، بیدزدگی، رطوبت، لکه گرفتن، سوختن قسمتی کوچک ناشی از زغال یا … می‌توان ترمیم کرد.
اگر فرش های دستبافت در صورت سوختگی احتیاج به رفو گری داشته باشند  با استفاده از کاتر یا قیچی قسمت های سوخته را جدا میکنیم و بعد از قسمت‌های سالم فرش مقداری از پرزها را که با قسمت‌های سوخته هم رنگ است انتخاب کرده  و با استفاده از چسب آن را به قسمت های سوخته متصل کنیم که این موارد می تواند در رفو گری فرش های دستباف کi سوخته هستند کمک کنند البته در پارگی هم رفو انجام می شود ولی پارگی نباید خیلی عمقی باشد و به اندازه ای باشد که بتوان ان را بر طرف کرد.
هم چنین در ارتباط با فرش های ماشینی هم اگر سوختگی روی دهد برای ترمیم ان می توان  اگر سوختگی فرش در حدی باشد که پرز ها به حالت خوابیده باشند  جهت ترمیم از مقداری یخ استفاده کنیم که یخ را روی آن قسمت گذاشته تا فرش به حالت قبل برگردد و بعد سطح فرش را برس میکشیم در ار تباط با پارگی هم همانند فرش های دستبافت عمل می شود.
در خصوص پارگی هم باید گفت که قسمت زیر پارگی فرش را به صورت پس و پیش توسط ابزاری مانند سوزن رفوگری و نخ فرش بافی دوخته و باید در نظر داشته باشیم که سر آزاد نخ بعد از تمام‌شدن دوخت، در قسمت پشت فرشمان باقی بماند و در آخر کار سر نخ را به بلندی ۱.۵ سانتیمتر بریده و دستمان را برای صاف کردن و نبودن برآمدگی روی قسمت  دوخته شده می کشیم‌. ابن زمانی است که پارگی عمقی نبست و می توان تا حدودی از خسارت پیش امده را جبران کرد.

رفو گری فرش دستبافت

هم چنین امروزه هم به رفو کاری توجه بیشتری شده است چرا که میتوان به کمک آن از جایگزینی فرش نو با فرش کهنه که هزینه ی زیادی هم به دنبال دارد جلوگیری کرد و یا بعضی اشخاص به علت علاقه به فرشی قدیمی میتوانند به مدت طولانی تری نگهداری کنند.

قیمت رفو گری فرش

ترمیم و رفو کردن فرش بهترین راه حل برای این است که به جای اینکه فرش را تعویض کرد که هزینه ی زیادی هم به دنبال دارد فرش را به راحتی ترمیم کرد.
از جمله این آسیب ها که می توان با روش های ترمیم مختص خودشان ترمیم شامل پوسیدگی ها تا بید زدگی ها هستند. امروزه به روش های خانگی و اسان هم می توان به رفو گری فرش پرداخت اما باید در نظر گرفت که روش های خانگی برای عیب های سطحی فرش هستند و عیب و اشکال های عمقی را نمی توان بر طرف کرد که علاوه بر ان می تواند عیب ها را هم‌ بیشتر کند که در این زمان بهتر است که به قالی شویی ها و مکان هایی که رفو گری فرش را انجام می دهند سپرده شود و هزینه ها هم‌ بستگی به اشکال فرش دارد که با چه ابزاری و دستگاهی رفو می شود و میزان عیب فرش سطحی است یا عمقی دارد و هزینه ها بر طبق این معیار ها سنجیده می شود که ممکن است فرق کند.

رفوگری فرش در تهران

هم چنین امروزه هم به رفو کاری توجه بیشتری شده است چرا که میتوان به کمک آن از جایگزینی فرش نو با فرش کهنه که هزینه ی زیادی هم به دنبال دارد جلوگیری کرد و یا بعضی اشخاص به علت علاقه به فرشی قدیمی میتوانند به مدت طولانی تری نگهداری کنند.
در این زمینه رفو گری فرش آموزشگاهایی در سراسر تهران و ایران وجود دارد تا اقایان و خانم های علاقه مند به این حرفه در آنجا آموزش ببیند و یاد بگیرند که در این قسمت به ان آموزشگاه ها می پردازیم.

رفوگری فرش در تهران

خیر اگر سطحی باشد در منزل هم انجام می شود.

رفو گری عیب های خیلی زیاد و بسیار عمقی را حل نمی کند و اگر هم بکند تا حدودی می تواند رفع شود.

ثبت سفارش انلاین

قالیشویی نارمک

عضو رسمی اتحادیه صنف قالیشویان تهران قالیشویی نارمک قالیشویی نارمک از نظر موقعیت مکانی واقع در کلان شهر بزرگ تهران است.این قالیشویی به دلیل سال

ادامه ی مطلب »

قالیشویی الهیه

قالیشویی تهران اوغلی زیر نظر اتحادیه می باشد قالیشویی در الهیه در حال حاضر اغلب قالیشویی های فعال در سطح شهر با استفاده از دستگاه

ادامه ی مطلب »