×

باتوجه به نصب دستگاه GPS برروی خودروهای حمل ونقل قالیشویی تهران اوغلی کمک به بهبود خدمات و حذف موارد غیر ضرور شده است

کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و کیفیت خدمت سفرهای اداری

نظارت برخط بر روی پیک ها
افزایش کیفیت ارائه خدمات
کاهش سفرهای غیر مجاز
کاهش هزینه ها خدمات حمل و نقل
کاهش زمان انتظار جهت ارائه سرویس
جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان و شرکت
حذف روالهای زائد اداری در خصوص سفرهای اداری
حذف انتظار راننده در مقصد و امکان ثبت سفر جدید به راننده
ایجاد بانک اطلاعات کامل از سفرها، مقصد ها، واحدهای متقاضی، پرسنل و …
افزایش کیفیت ارائه سفر با توجه به دریافت نظرسنجی از پرسنل در پایان هر سفر

افزایش سرعت خدمات رسانی و کاهش زمان معطلی نزد مشتری

 

 

قالیشویی تهران اوغلی با بهره گیری از 50 سال تجربه