×

خدمات عالی . سرویس حمل و نقل مناسب . برخورد پرسنل بسیار خوب . و در کنار همه اینها ضمانت نامه کتبی و بیمه فرش باعث شده ما همیشه از خدمات قالیشویی تهران اوغلی استفاده کنیم